Networking

Antony Franklin
Assistant Professor

Bheemarjuna Reddy Tamma
Head & Associate Professor

Kotaro Kataoka
Assistant Professor

2017
Shrestha Ghosh, Vanlin Sathya, Arun Ramamurthy, B Akilesh, Bheemarjuna Reddy Tamma
Computer Communications (2017/5/22)
Thomas S Valerrian Pasca, PC Amogh, Debashisha Mishra, Nagamani Dheeravath, Anil Kumar Rangisetti, Bheemarjuna Reddy Tamma , Antony Franklin
arXiv preprint arXiv:1704.03873 (2017/4/12)
F Giannone, H Gupta, D Manicone, K Kondepu, A Franklin, P Castoldi, L Valcarenghi
arXiv preprint arXiv:1708.00366 (2017/8/1)
2016
Vanlin Sathya, Anil Kumar Rangisetti, Arun Ramamurthy, Bheemarjuna Reddy Tamma
Communication (NCC), 2016 Twenty Second National Conference on (2016/3)
Mukesh Kumar Giluka, M Sibgath Ali Khan, GM Krishna, Touheed Anwar Atif, Vanlin Sathya, Bheemarjuna Reddy Tamma
Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW), 2016 IEEE (2016/4)
Anand M Baswade, Bheemarjuna Reddy Tamma
2016 8th International Conference on Communication Systems and Networks (COMSNETS) (2016/1/5)
Prashant Sharma, Naveen Kamath, Bheemarjuna Reddy Tamma
Communication (NCC), 2016 Twenty Second National Conference on (2016/3)
Prashant Sharma, Ajay Brahmakshatriya, Bheemarjuna Reddy Tamma , Antony Franklin
Global Communications Conference (GLOBECOM), 2016 IEEE (2016/12/4)
Prashant Sharma, Ajay Brahmakshatriya, Bheemarjuna Reddy Tamma , Antony Franklin
Global Communications Conference (GLOBECOM), 2016 IEEE (2016/12/4)
Debashisha Mishra, PC Amogh, Arun Ramamurthy, Antony Franklin , Bheemarjuna Reddy Tamma
Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 2016 IEEE (2016/4)
Debashisha Mishra, PC Amogh, Arun Ramamurthy, Antony Franklin , Bheemarjuna Reddy Tamma
Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 2016 IEEE (2016/4)
Anand M Baswade, Vanlin Sathya, Bheemarjuna Reddy Tamma
Globecom Workshops (GC Wkshps), 2016 IEEE (2016/12/4)
R Vanlin Sathya, Varsha Venkatesh, Rithi Ramji, Arun Ramamurthy, Bheemarjuna Reddy Tamma
Wireless Personal Communications (2016/6/1)
Anil Kumar Rangisetti, Bheemarjuna Reddy Tamma
Computer Communications (2016/9/15)
Arun Ramamurthy, Vanlin Sathya, Shrestha Ghosh, Antony Franklin , Bheemarjuna Reddy Tamma
arXiv preprint arXiv:1606.07198 (2016/6/23)
Mukesh Kumar Giluka, M Sibgath Ali Khan, Vanlin Sathya, Antony Franklin
Advanced Networks and Telecommunications Systems (ANTS), 2016 IEEE International Conference on (2016/11/6)
Anish Hirwe, Kotaro Kataoka
NetSoft Conference and Workshops (NetSoft), 2016 IEEE (2016/6/6)
Prakash B Pawar, Kotaro Kataoka
NetSoft Conference and Workshops (NetSoft), 2016 IEEE (2016/6/6)
Kotaro Kataoka , Uttam Dhabas, Om Prakash Nirankari, Naman Grover
NetSoft Conference and Workshops (NetSoft), 2016 IEEE (2016/6/6)
Pragati Shrivastava, Kotaro Kataoka
Telecommunication Networks and Applications Conference (ITNAC), 2016 26th International (2016/12/7)
Om Prakash Nirankari, Prakash Pawar, Kotaro Kataoka
Network Function Virtualization and Software Defined Networks (NFV-SDN), IEEE Conference on (2016/11/7)
Aditya V Kamath, Kotaro Kataoka , Nishant Vijayvergiya, G Bhargav Reddy, Samrat Phatale
Proceedings of the 12th Asian Internet Engineering Conference (2016/11/30)
Kalpana D Joshi, Kotaro Kataoka
Telecommunication Networks and Applications Conference (ITNAC), 2016 26th International (2016/12/7)
S Thomas Valerrian Pasca, B Akilesh, Arjun V Anand, Bheemarjuna Reddy Tamma
Advanced Networks and Telecommunications Systems (ANTS), 2016 IEEE International Conference on (2016/11/6)
B Akilesh, Vanlin Sathya, Arun Ramamurthy, Bheemarjuna Reddy Tamma
Advanced Networks and Telecommunications Systems (ANTS), 2016 IEEE International Conference on (2016/11/6)
2015
M Pavan Kumar Reddy, Srikant Manas Kala, Bheemarjuna Reddy Tamma
2015 International Conference on Computing and Network Communications (CoCoNet) (2015/12/16)
Hatim Lokhandwala, Srikant Manas Kala, Bheemarjuna Reddy Tamma
2015 International Conference on Computing and Network Communications (CoCoNet) (2015/12/16)
Naresh Vattikuti, Mallesham Dasari, Himanshu Sindhwal, Bheemarjuna Reddy Tamma
Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT), 2015 IEEE International Conference on (2015/7/10)
Vanlin Sathya, Arun Ramamurthy, Bheemarjuna Reddy Tamma
Computing, Networking and Communications (ICNC), 2015 International Conference on (2015/2/16)
Srikant Manas Kala, Ranadheer Musham, M Reddy, Bheemarjuna Reddy Tamma
Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI), 2015 International Conference on (2015/8/10)
Vanlin Sathya, Arun Ramamurthy, S Sandeep Kumar, Bheemarjuna Reddy Tamma
Computer Communications (2015/12/31)
Naresh Vattikuti, Himanshu Sindhwal, Mallesham Dasari, Bheemarjuna Reddy Tamma
Communications (NCC), 2015 Twenty First National Conference on (2015/2/27)
Srikant Manas Kala, M Reddy, Ranadheer Musham, Bheemarjuna Reddy Tamma
arXiv preprint arXiv:1503.04533 (2015/3/16)
EAI Endorsed Transactions on Ubiquitous Environments (2015)
Vaibhav Garg, Kotaro Kataoka , Siva Subramanya Rohith Talluri
Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), 2015 IEEE 11th International Conference on (2015/10/19)
Naman Grover, Nitin Agarwal, Kotaro Kataoka
Network Softwarization (NetSoft), 2015 1st IEEE Conference on (2015/4/13)
Deepak Bhardwaj, Kotaro Kataoka , V Amith Vikram, Vishal Hirani
Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA), 2015 9th International Conference on (2015/12/15)
Rohit Katiyar, Prakash Pawar, Abhay Gupta, Kotaro Kataoka
Proceedings of the Asian Internet Engineering Conference (2015/11/18)
2014
Srikant Manas Kala, Ranadheer Musham, M Reddy, Bheemarjuna Reddy Tamma
arXiv preprint arXiv:1412.2566 (2014/12/8)
Milind Tahalani, Vanlin Sathya, Arun Ramamurthy, US Suhas, Mukesh Kumar Giluka, Bheemarjuna Reddy Tamma
Advanced Networks and Telecommuncations Systems (ANTS), 2014 IEEE International Conference on (2014/12/14)
Mukesh Kumar Giluka, Nitish Rajoria, Ashish C Kulkarni, Vanlin Sathya, Bheemarjuna Reddy Tamma
Internet of Things (WF-IoT), 2014 IEEE World Forum on (2014/3/6)
S Sudarshan, Ranga Prasad, Ajit Kumar, Rachna Bhatia, Bheemarjuna Reddy Tamma
Electronics, Computing and Communication Technologies (IEEE CONECCT), 2014 IEEE International Conference on (2014/1/6)
Anil Kumar Rangisetti, Hardik Bhopabhai Baldaniya, B Pradeep Kumar, Bheemarjuna Reddy Tamma
Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), 2014 IEEE 10th International Conference on (2014/10/8)
Mukesh Kumar Giluka, N Sharath Kumar, Nitish Rajoria, Bheemarjuna Reddy Tamma
Communications (NCC), 2014 Twentieth National Conference on (2014/2/28)
K Bala Murali Krishna, S Madhuri, Vanlin Sathya, Bheemarjuna Reddy Tamma
Electronics, Computing and Communication Technologies (IEEE CONECCT), 2014 IEEE International Conference on (2014/1/6)
Vanlin Sathya, Arun Ramamurthy, Bheemarjuna Reddy Tamma
Global Communications Conference (GLOBECOM), 2014 IEEE (2014/12/8)
Hatim Lokhandwala, Vanlin Sathya, Bheemarjuna Reddy Tamma
Advanced Networks and Telecommuncations Systems (ANTS), 2014 IEEE International Conference on (2014/12/14)
Shaik A Ahammed, Karthik Badam, Guddanti V Bhaskar, Sumit Chhuttani, Anuj Gangwar, Vaibhav Garg, Lokesh Gupta, Anubhav K Jain, Rohit Jindal, Neeraj Kumar, Kiran K Manku, Vijay K Midde, Malempati Nagarjuna, Rahul Patil, Saurabh Singh, Nallapu Sneha, Praveen B Srinivas, Mudit Tanwani, Sameer Wasnik, Ravindra Guravannavar, Subrahmanyam Kalyanasundaram , Kotaro Kataoka , M. V. Panduranga Rao , Naveen Sivadasan
Humanitarian Technology Conference (R10-HTC), 2014 IEEE Region 10 (2014/8/6)
Kotaro Kataoka , Nitin Agarwal, Aditya V Kamath
Computer Communication and Networks (ICCCN), 2014 23rd International Conference on (2014/8/4)
Deepak Bhardwaj, Kotaro Kataoka , Vikash Kumar
Proceedings of the AINTEC 2014 on Asian Internet Engineering Conference (2014/11/26)
2013
R Vanlin Sathya, Bheemarjuna Reddy Tamma
Communication Systems and Networks (COMSNETS), 2013 Fifth International Conference on (2013/1/7)
Milind Tahalani, Vanlin Sathya, US Suhas, Ramaraju Chaganti, Bheemarjuna Reddy Tamma
Advanced Networks and Telecommuncations Systems (ANTS), 2013 IEEE International Conference on (2013/12/15)
Milind Tahalani, R Vanlin Sathya, U Suhas, Chaganti Ramaraju, Bheemarjuna Reddy Tamma
IEEE ANTS (2013)
Ramaraju Chaganti, Vanlin Sathya, Shaik Asif Ahammed, Riddhi Rex, Bheemarjuna Reddy Tamma
Advanced Networks and Telecommuncations Systems (ANTS), 2013 IEEE International Conference on (2013/12/15)
Arijit Biswas, Goutham Pilla, Bheemarjuna Reddy Tamma
Intelligent Computational Systems (RAICS), 2013 IEEE Recent Advances in (2013/12/19)
Mukesh Kumar Giluka, Aiswarya Prasannakumar, Nitish Rajoria, Bheemarjuna Reddy Tamma
Advanced Networks and Telecommuncations Systems (ANTS), 2013 IEEE International Conference on (2013/12/15)
2012
Vishal Rajyaguru, Bheemarjuna Reddy Tamma , BS Manoj, Mahasweta Sarkar
Advanced Networks and Telecommuncations Systems (ANTS), 2012 IEEE International Conference on (2012/12/16)
K Krishna, Bala Murali, Bheemarjuna Reddy Tamma
Intelligent Systems Design and Applications (ISDA), 2012 12th International Conference on (2012/11/27)
Antony Franklin , Athula Balachandran, C Siva Ram Murthy
Computer Communications (2012/9/15)
Devendra Jalihal, R David Koilpillai, P Khawas, S Sampoornam, Sree Hari Nagarajan, Keiji Takeda, Kotaro Kataoka
Communications (ICC), 2012 IEEE International Conference on (2012/6/10)
2011
Chetan Kumar Verma, Bheemarjuna Reddy Tamma , BS Manoj, Ramesh Rao
Communications Letters, IEEE (2011/4)
BS Manoj, Bheemarjuna Reddy Tamma , Ramesh R Rao
Proceedings of the 1st International Conference on Wireless Technologies for Humanitarian Relief (2011/12/18)
BS Manoj, Bheemarjuna Reddy Tamma , Paul Blair, Ramesh Rao
Applications of Digital Information and Web Technologies (ICADIWT), 2011 Fourth International Conference on the (2011/8/4)
Bheemarjuna Reddy Tamma , BS Manoj, Ramesh Rao
Cognitive Radio Mobile Ad Hoc Networks (2011/1/1)
?????? ????? ???
??????= Environmental science (2011/11/30)
2010
Aditi Verma, Chetan Kumar Verma, Bheemarjuna Reddy Tamma , BS Manoj
Advanced Networks and Telecommunication Systems (ANTS), 2010 IEEE 4th International Symposium on (2010/12/16)
Giorgio Quer, Hemanth Meenakshisundaram, Bheemarjuna Reddy Tamma , BS Manoj, Ramesh Rao, Michele Zorzi
Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2010), 2010 IEEE (2010/12/6)
Bharathan Balaji, Bheemarjuna Reddy Tamma , BS Manoj
Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2010), 2010 IEEE (2010/12/6)
Giorgio Quer, Hemanth Meenakshisundaram, Bheemarjuna Reddy Tamma , BS Manoj, Ramesh Rao, Michele Zorzi
MILITARY COMMUNICATIONS CONFERENCE, 2010-MILCOM 2010 (2010/10/31)
Yao Liu, Bheemarjuna Reddy Tamma , BS Manoj, Ramesh Rao
Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2010), 2010 IEEE (2010/12/6)
Bheemarjuna Reddy Tamma , Anirudh Badam, C Siva Ram Murthy, Ramesh R Rao
Computer Networks (2010/8/2)
Yao Liu, Bheemarjuna Reddy Tamma , BS Manoj, Ramesh Rao
INFOCOM IEEE Conference on Computer Communications Workshops, 2010 (2010/3/15)
Joshal Daftari, Bheemarjuna Reddy Tamma , BS Manoj, Ramesh Rao
Advanced Networks and Telecommunication Systems (ANTS), 2010 IEEE 4th International Symposium on (2010/12/16)
Arun A Kanagasabapathy, Antony Franklin , C Siva Ram Murthy
IEEE transactions on wireless Communications (2010/10)
Gwangzeen Ko, Antony Franklin , Sung-Jin You, Jin-Suk Pak, Myung-Sun Song, Chang-Joo Kim
IEEE Communications Magazine (2010/9)
Antony Franklin , JinSuk Pak, HoiYoon Jung, SangWon Kim, SungJin You, JungSun Um, SunMin Lim, GwangZeen Ko, SungHyun Hwang, ByungJang Jeong, MyungSun Song, ChangJoo Kim
Wireless Communication Systems (ISWCS), 2010 7th International Symposium on (2010/9/19)
Antony Franklin , Athula Balachandran, C Siva Ram Murthy, Mahesh Marina
INFOCOM IEEE Conference on Computer Communications Workshops, 2010 (2010/3/15)
Ka Selvaradjou, Nikhil Handigol, Antony Franklin , C Siva Ram Murthy
IET communications (2010/1/5)
Kotaro Kataoka , Achmad Husni Thamrin, Jun Murai
Journal of Information Processing (2010)
2009
Bheemarjuna Reddy Tamma , BS Manoj, Ramesh Rao
Global Telecommunications Conference, 2009. GLOBECOM 2009. IEEE (2009/11/30)
Nicola Baldo, Bheemarjuna Reddy Tamma , BS Manoj, Ramesh Rao, Michele Zorzi
Communications, 2009. ICC'09. IEEE International Conference on (2009/6/14)
Bheemarjuna Reddy Tamma , Nicola Baldo, BS Manoj, Ramesh R Rao
Communications, 2009. ICC'09. IEEE International Conference on (2009/6/14)
Athula Balachandran, Antony Franklin , C Siva Ram Murthy
High Performance Computing (HiPC), 2009 International Conference on (2009/12/16)
Vibhav Bukkapatanam, Antony Franklin , C Siva Ram Murthy
Communications, 2009. ICC'09. IEEE International Conference on (2009/6/14)
Saamaja Vupputuri, Kiran Rachuri, A Franklin, C Siva Ram Murthy
Distributed Computing and Networking (2009)
2008
Bheemarjuna Reddy Tamma , BS Manoj, Ramesh Rao
Wireless Communications and Networking Conference, 2008. WCNC 2008. IEEE (2008/3/31)
Bheemarjuna Reddy Tamma , BS Manoj, RR Rao
Military Communications Conference, 2008. MILCOM 2008. IEEE (2008/11/16)
Rohith Dwarakanath Vallam, Antony Franklin , C Siva Ram Murthy
Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and Wireless Networks and Workshops, 2008. WiOPT 2008. 6th International Symposium on (2008/4/1)
Kiran Rachuri, Antony Franklin , C Murthy
Proceedings of the 1st ACM international workshop on Heterogeneous sensor and actor networks (2008/5/30)
MN Kishore Babu, Antony Franklin , C Siva Ram Murthy
Networks, 2008. ICON 2008. 16th IEEE International Conference on (2008/12/12)
?????? ????? ????? ????? ????? ????? ???? ???
??????????? B (2008/12/1)
2007
G Venkat Raju, Bheemarjuna Reddy Tamma , C Siva Ram Murthy
Communications, 2007. ICC'07. IEEE International Conference on (2007/6/24)
G Venkat Raju, Bheemarjuna Reddy Tamma , C Siva Ram Murthy
Communications, 2007. ICC'07. IEEE International Conference on (2007/6/24)
Antony Franklin , C Siva Ram Murthy
Global Telecommunications Conference, 2007. GLOBECOM'07. IEEE (2007/11/26)
Antony Franklin , B Venkata Ramana, C Siva Ram Murthy
Sarnoff Symposium, 2007 IEEE (2007/4/30)
Kotaro Kataoka , Achmad Husni Thamrin, Kenjiro Cho, Jun Takei, Jun Murai
AINTEC (2007/11/27)